Tác giả: nqtuan2604

Hồ sơ gia hạn miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Hồ sơ gia hạn miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Hồ sơ gia hạn miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài Gia hạn miễn thị thực 5 năm – Theo quy định, tổng thời gian tối đa từ khi xin miễn thị thực là 5 năm, thời…

Read More »

Hồ sơ làm miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Hồ sơ làm miễn thị thực 5 năm

Hồ sơ làm miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài Hồ sơ làm miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài tại công ty du lịch Thái Dương – 302 Cộng Hòa, Tân Bình, Hồ…

Read More »

Dịch vụ làm thẻ tạm trú Việt Nam năm 2018

Dịch Vụ Làm Thẻ Tạm Trú Việt Nam 2018

Dịch vụ làm thẻ tạm trú Việt Nam cho người nước ngoài Làm thẻ tạm trú Việt Nam tại Sài Gòn | Năm 2018 là một năm có nhiều người nước ngoài sang định cư có thời hạn…

Read More »

Làm giấy phép lao động cho người Hàn Quốc

Làm giấy phép lao động cho người Hàn Quốc

Thủ tục làm giấy phép lao động cho người Hàn Quốc Thủ tục làm giấy phép lao động cho người Hàn Quốc | Làm giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Việt Nam tại Visa Thái Dương. Visa Thái…

Read More »

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sài Gòn Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài – tại Visa Thái Dương tư vấn cho khách hàng các vấn đề…

Read More »