Home » Giấy Phép Lao Động

Làm Giấy Phép Lao Động ( Work Permit ) tại tỉnh Bình Dương

Nhằm hỗ trợ xin cấp Giấy Phép Lao Động cho các bạn tại khu vực Bình Dương, Visa Thái Dương xin gửi đến các bạn dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động tại Bình Dương của chúng…

Read More »

Dịch vụ làm giấy phép lao động tại các khu công nghiệp ở Bình Dương

Công ty visa Thái Dương trực thuộc công ty du lịch Thái Dương chuyên cung cấp dịch vụ xin thẻ tạm trú , giấy phép lao động cho mọi quốc tịch thiếu hồ sơ gọi 1900 9227 1….

Read More »

Làm giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Cần Thơ không công ty

giấy phép lao động Việt Nam gấp

Công ty visa Thái Dương trực thuộc công ty du lịch Thái Dương chuyên cung cấp dịch vụ xin thẻ tạm trú , giấy phép lao động cho mọi quốc tịch thiếu hồ sơ gọi 1900 9227 1….

Read More »

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài thiếu hồ sơ

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài thiếu hồ sơ  Hiện trạng : Khách đang lưu trú tại Việt Nam và muốn làm giấy phép lao động  Lệ phí : 420  Thời gian : 6-8 ngày  Liên hệ :…

Read More »

Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài thiếu giấy tờ tại các tỉnh

Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài thiếu giấy tờ tại các tỉnh tại công ty du lịch thái dương Thủ tục làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Đồng Nai….

Read More »