Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Tại Visa Thái Dương

Công ty Visa Thái Dương là một công ty du lịch thuộc Thái Dương Tourism. Lĩnh vực chính là gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài và làm công văn nhập cảnh Việt Nam cho khách quốc tịch khó.

Thông báo về Quyền riêng tư này mô tả cách thức Visa Thái Dương thu thập, sử dụng, tiết lộ và quản lý thông tin riêng tư của những cá nhân (sau đây gọi là “Đương đơn”) nộp đơn xin thị thực hoặc giấy phép và sẵn sàng cung cấp cho những cơ quan liên quan với mục đích cụ thể như sau:

Thông tin cá nhân có thể được thu thập để:

  • Xét duyệt những yêu cầu xin cấp thị thực ngắn hạn, giấy phép và giấy thông hành.
  • Hồi đáp những yêu cầu liên quan đến tình trạng hồ sơ.
  • Theo dõi hồ sơ.
  • Hồi đáp những câu hỏi của đương đơn. (gọi chung là “Các dịch vụ”)

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Visa Thái Dương chỉ thu thập thông tin cá nhân từ người nộp đơn cung cấp dịch vụ. Thông tin cá nhân của người đăng ký được thu thập không có tên của Chính phủ Canada mà thông tin cá nhân và người nộp đơn sẽ được cung cấp cho chúng tôi để tạo điều kiện cho việc xem xét đơn / yêu cầu. thị thực của người nộp đơn. Cung cấp thông tin cá nhân cho Visa Thái Dương là tự nguyện.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc từ chối cung cấp thông tin cá nhân có thể hạn chế khả năng cung cấp các dịch vụ được yêu cầu của chúng tôi. Thông tin cá nhân sẽ được thu thập trực tiếp từ người nộp đơn hoặc từ các đại lý du lịch và từ nhân viên hoặc đại diện được ủy quyền. Ứng viên phải xác nhận sự đồng ý (thông tin) bằng cách hoàn thành và nộp mẫu phê duyệt trực tiếp hoặc gián tiếp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ nhân viên nội bộ trong công ty.

Thời gian lưu trữ thông tin

6 tháng cho đến khi khách hàng sử dụng lại dịch vụ

Mọi người hoặc tổ chức có thể có quyền truy cập vào thông tin đó

Nhân viên nội bộ của Công ty và những người liên quan

Địa chỉ lưu trữ thông tin

Công ty du lịch Thái Dương (Visa Thái Dương): Đường 302 Công Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường dây nóng: 19009227

Email: hotro@dulichthaiduong.com

Phương pháp và công cụ để người tiêu dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu

Website không có chức năng đăng ký / quản lý thành viên. Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ dưới dạng hồ sơ. Khi triển khai dịch vụ, nếu khách hàng cần điều chỉnh, bạn cần liên hệ với nhân viên bán hàng

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Visa Thái Dương thu thập thông tin khách hàng để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cấp chất lượng dịch vụ.

Visa Thái Dương cam kết không thông tin khách hàng doanh nghiệp.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Tất cả các khiếu nại của khách hàng vui lòng gọi đến đường dây nóng: 19009227 để giải quyết hoặc đến văn phòng

Visa Thái Dương Hotline
Visa Thái Dương Hotline

Map Visa Thái Dương

Contact Form

Follow Us

Contact Info

  • 302 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
  • +84 91 594 6427
  • hotro@dulichthaiduong.com

Da Thong Bao Voi Bo Cong Thuong

Copyright 2019 © VisaThái Dương Made with by Thái Dương Tourism

Zalo: 0915946427