Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Quy trình cấp giấy phép lao động Việt Nam

Quy trình cấp giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài Thành phần, quy trình cấp giấy phép lao động Việt Nam Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao…

Read More »

Những điều cần biết cho Lao động người nước ngoài tại Việt Nam

Lao động người nước ngoài tại Việt Nam

Những điều cần biết cho Lao động người nước ngoài tại Việt Nam Lao động người nước ngoài tại Việt Nam | Theo nghị định số 11/2016/NĐ-CP vừa ban hành của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/04/2016…

Read More »

Quy định về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam

Quy định về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam

Quy định về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam Pháp luật hiện nay đang ngày càng đổi mới và tạo điều kiện hơn trong việc tuyển dụng và quản lý người nước…

Read More »

Kinh nghiệm để xin cấp giấy phép lao động

Kinh nghiệm để xin cấp giấy phép lao động

Kinh nghiệm xin cấp giấy phép lao động Người nước ngoài xin cấp Giấy phép lao động thường gặp rất nhiều khó khăn vì chưa hiểu hết được nội dung của các giấy tờ cần thiết cần làm. Trong…

Read More »

Hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ làm giấy phép lao động

Hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài Điều kiện hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định mới 1. Có năng lực hành…

Read More »