Thẻ: Làm giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Cần Thơ không công ty

Làm giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Cần Thơ không công ty

giấy phép lao động Việt Nam gấp

Công ty visa Thái Dương trực thuộc công ty du lịch Thái Dương chuyên cung cấp dịch vụ xin thẻ tạm trú , giấy phép lao động cho mọi quốc tịch thiếu hồ sơ gọi 1900 9227 1….

Read More »