Thẻ: Làm giấy phép lao động nhanh trọn gói

Làm giấy phép lao động nhanh trọn gói

Kinh nghiệm để xin cấp giấy phép lao động

Theo quy định hiện hành thì các doanh nghiệp/ tổ chức đang hoặc có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài thì buộc tiến hành xin giấy phép lao động (GPLĐ) trường hợp không công ty để đảm…

Read More »