Thẻ: Các trường hợp cấp thẻ tạm trú mà không cần giấy phép lao động

Các trường hợp cấp thẻ tạm trú mà không cần giấy phép lao động

Các trường hợp cấp thẻ tạm trú mà không cần giấy phép lao động Những điều kiện bắt buộc phải để có Thẻ tạm trú tại Việt Nam là người nước ngoài phải có Giấy phép lao động. Tuy nhiên,…

Read More »