Thẻ: Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài thiếu hồ sơ

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài thiếu hồ sơ

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài thiếu hồ sơ  Hiện trạng : Khách đang lưu trú tại Việt Nam và muốn làm giấy phép lao động  Lệ phí : 420  Thời gian : 6-8 ngày  Liên hệ :…

Read More »