Quy định về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam

Quy định về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam

Pháp luật hiện nay đang ngày càng đổi mới và tạo điều kiện hơn trong việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Đảm bảo kịp thời nguồn cung ứng người lao động nước ngoài đối với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Vậy có những quy định nào liên quan đến vấn đề này ?

Đối tượng áp dụng

 • Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau:
 • Thực hiện hợp đồng lao động;
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam;
 • Thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế;
 • Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 • Chào bán dịch vụ;
 • Người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng người lao động nước ngoài bao gồm:
 • Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư;
 • Các nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) nước ngoài nhận thầu tại Việt Nam;
 • Văn phòng đại diện, chi nhánh của các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế;
 • Các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; tổ chức phi chính phủ;
 • Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
 • Các cơ sở y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập;
 • Văn phòng dự án nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam;
 • Văn phòng điều hành của bên hợp danh nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam;
 • Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

Quy định về tạm trú – thường trú tại Việt Nam cho người nước ngoài

Người nước ngoài vào làm việc Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau:

 • Đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc chuyên gia theo quy định;
 • Đối với người nước ngoài xin vào hành nghề y, dược tư nhân, trực tiếp khám, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về hành nghề y, dược tư nhân hoặc về giáo dục, dạy nghề.
 • Không có tiền án về tội vi phạm an ninh quốc gia; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Có giấy phép lao động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp không phải cấp giấy phép lao động quy định.

Tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động

 • Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động nước ngoài: người nước ngoài nộp 02 bộ hồ sơ cho người sử dụng lao động, một bộ do người sử dụng lao động quản lý và một bộ hồ sơ để người sử dụng lao động làm thủ tục đăng ký cấp phép lao động. Mỗi bộ hồ sơ gồm có:
 • Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu quy định của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước mà người nước ngoài cư trú ở nước ngoài trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;
 • Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài theo mẫu quy định của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận được cấp ở Việt Nam theo quy định của bộ Y tế Việt Nam;
 • Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài. Đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận;
 • 03 ảnh mầu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.
 • Các giấy tờ quy định trong hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Trình tự, thủ tục tuyển người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.
 • Trước khi tuyển lao động ít nhất 30 ngày, người sử dụng lao động phải thông báo nhu cầu tuyển dụng trên báo trung ương hoặc địa phương (báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử) về các nội dung: số lượng cần tuyển, công việc, trình độ chuyên môn, mức lương, điều kiện làm việc và một số yêu cầu cần thiết khác nếu người sử dụng lao động cần;

Trường hợp người sử dụng lao động tuyển người nước ngoài thông qua tổ chức giới thiệu việc làm thì không phải thông báo nhu cầu tuyển lao động trên báo Trung ương hoặc địa phương theo quy định nêu trên.

 • Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài vào Việt Nam làm việc; Người nước ngoài phải nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam do người sử dụng lao động cung cấp, đồng thời phải chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và thực hiện theo đúng quy định.
 • Người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động theo quy định cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài khi hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ và phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định.
 • Khi được cấp giấy phép lao động, người nước ngoài và người sử dụng lao động phải tiến hành giao kết hợp đồng bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt nam; người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng lao động đã giao kết tới cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó. Nội đung trong hợp đồng lao động không được trái với nội dung đã ghi trong giấy phép lao động đã được cấp.

Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghệp

 • Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định đã nêu.
 • Người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thì mỗi doanh nghiệp có hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam phải có ít nhất 20% tổng số các nhà quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia là công dân Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp nước ngoài sẽ được phép có tối thiểu 03 nhà quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia không phải là người Việt Nam.

Đại diện của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. Người nước ngoài phải nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam do người sử dụng lao động cung cấp.

Thẻ tạm trú có thời hạn bao lâu cho người nước ngoài tại Việt Nam

 • Người nước ngoài phải chuẩn bị các giấy tờ theo quy định đã nêu trên.
 • Đại diện của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định trước khi người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động)

 • Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam hực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế; Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định và kèm theo hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài về việc thỏa thuận người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.
 • Đối tác phía Việt Nam phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài. Người nước ngoài phải nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Người nước ngoài phải chuẩn bị các giấy tờ theo quy định đã nêu.
 • Đối tác phía Việt Nam phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định trước khi người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để chào bán dịch vụ

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc chào bán dịch vụ theo quy định  thì phải thông báo trước ít nhất 07 ngày khi người nước ngoài đến chào bán dịch vụ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương nơi người nước ngoài dự kiến đến chào bán dịch vụ với nội dung: Họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc cụ thể của người nước ngoài.

Người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

 • Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định đã nêu trên.
 • Người nước ngoài phải có trách nhiệm nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài tại Việt Nam.
 • Người nước ngoài phải chuẩn bị các giấy tờ theo quy định.
 • Đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định tại trước khi người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, trừ các trường hợp sau đây:

 • Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc dưới thời hạn 03 tháng;
 • Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;

 • Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện chào bán dịch vụ;

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được có thời gian trên 03 tháng thì hết 03 tháng làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép lao động theo quy định;

 • Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo mẫu quy định của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thủ tục làm visa ở cửa khẩu Mộc Bài

Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Visa Việt Nam và thông tin cần biết cho khách nước ngoài khi vào Việt Nam

Dịch vụ xử lý trường hợp bị cấm xuất nhập cảnh Việt Nam, xử lý đối tượng, xử lý danh sách đen liên hệ 0915946427.

Bình LuậnLogo_ThaiDuong

Thẻ

cấp mới giấy phép lao động dịch vụ cấp mới thẻ tạm trú Dịch vụ làm giấy phép lao động Dịch vụ làm giấy phép lao động trọn gó Dịch vụ làm giấy phép lao động Việt Nam bao công ty dịch vụ làm thẻ tạm trú mất bao lâu. dịch vụ làm thẻ tạm trú TPHCM dịch vụ làm thẻ tạm trú tại Bình Dương Dịch vụ xin thẻ tam trú cho người nước ngoài tại Việt Nam dịch vụ xin thẻ tạm trú Visa Thái Dương dịch vụ xóa danh sách đen cho người nước ngoài dịch vụ làm công văn nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài giay phep lao dong giá dịch vụ làm thẻ tạm trú giấy phép lao động tại khu công nghiệp ở Bình Dương làm thẻ tạm trú không công ty miễn thị thực 5 năm tại TP.HCM Thẻ Tạm Trú Thẻ tạm trú là gì Thủ tục làm Giấy phép lao động Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài năm 2020 thủ tục xin thẻ tạm trú Việt Nam dừng cấp visa cho người nước ngoài từ ngày 18-3 xin cấp giấy phép lao động xin cấp Giấy phép lao động tại Bình Dương Xin cấp thẻ cho người nước ngoài đầu tư góp vốn doanh nghiệp xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam xin giay phep lao dong cho nguoi nhat Xin giấy phép lao động xin giấy phép lao động thiếu hồ sơ công ty Xinthetamtru.com xin Thẻ tạm trú xin thẻ tạm trú cho chủ doanh nghiệp Xin thẻ tạm trú cho người Nhật Bản ở Việt Nam Xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài Xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài chưa có giấy phép lao động Xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài loại ĐT1 Xin thẻ tạm trú cho người Trung Quốc ở Việt Nam Xin thẻ tạm trú cho người Đài Loan Xin thẻ tạm trú cho quốc tịch Hàn Quốc Xin thẻ tạm trú không có giấy phép lao động Xin thẻ tạm trú trọn gói xin thẻ tạm trú ở đâu ? ĐT2 ĐT3

Map Visa Thái Dương

Contact Form

Follow Us

Contact Info

 • 302 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • +84 91 594 6427
 • hotro@dulichthaiduong.com

Da Thong Bao Voi Bo Cong Thuong

Copyright 2019 © VisaThái Dương Made with by Thái Dương Tourism

Zalo: 0915946427